Velkommen til min praksis

Kontoret ligger i Hønefoss sentrum. Jeg er spesialist i klinisk psykologi og tilbyr mine psykoterapi, coaching og veiledning. Dette er en fullstendig privat psykologpraksis hvor klienten selv betaler for timene. Dette er et tilbud som er lett tilgjengelig, har kort ventetid, høy faglighet, god service og som er på klientens premisser.

Hvorfor bruke psykolog?

Den viktigste målgruppen for min privatpraksis er mennesker i Hønefoss og omegn som kan oppnå en bedret livskvalitet gjennom å gå noen timer hos psykolog, og som er villig til å investere litt tid, innsats og penger på det. Det handler altså om å unne seg å fokusere på sine egne behov, personlige utvikling og mentale helse. Noen opplever ytre belastninger eller kriser som de ønsker å håndtere på en bedre måte, mens andre trenger hjelp til å behandle en psykisk lidelse. Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet oppleve å ha en psykiske lidelse. De vanligste lidelsene er angstlidelser som 1 av 4 får i løpet av sitt liv og depresjoner (1 av 5).

Metodene som brukes er psykoterapi, veiledning eller coaching. Jeg har også en del klienter som har behov for lengre behandling, men som ikke ønsker å benytte seg av offentlig psykisk helsevern.

Å ta kontakt med en psykolog første gangen

Jeg vet at det for mange kan føles stressende å ta det første skrittet til å søke hjelp hos en psykolog. For meg er det viktig å hjelpe mine klienter til å føle seg trygge og komfortable. Jeg får ofte tilbakemeldinger på at jeg lykkes med det. Mine erfaringer som psykolog, både i her Hønefoss og andre steder, bidrar til at jeg føler meg komfortabel og naturlig med å berøre vanskelige temaer. Forskning viser at klientens opplevelse av arbeidsallianse etter de første timene er den faktoren som i størst grad påvirker det endelige resultatet av en behandling.

Psykoterapi og andre psykologiske metoder

En god relasjon er sjeldent tilstrekkelig for å skape endringer som er virkningsfulle, rimelig hurtigvirkende og som vedvarer. Jeg mener det er helt vesentlig at en psykolog benytter seg av metoder som gjennom erfaring og forskning har vist seg effektive. Ettersom jeg er en privatpraktiserende psykolog uten noen form for støtte fra det offentlige, må mine klienter betale selv. Derfor ser jeg det som viktig å bruke metoder som kan gi forholdsvis raske resultater. Det er heldigvis ikke nødvendigvis slik at jo lengre en behandling varer, desto bedre er den.

Jeg er opptatt av å lære meg nye metoder og holde meg faglig oppdatert. Bare de ti siste årene har faget opplevd en rivende utvikling. Den utviklingen går i retning av mer effektive og hurtigvirkende metoder. Man vet i dag langt mer om hva som faktisk fungerer i praksis. De metodene jeg behersker best, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), kognitiv atferdsterapi (KAT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT), er begge godt dokumenterte former for psykoterapi som passer godt inn i min privatpraksis, med private pasienter som stiller store krav til hurtig og effektiv behandling.

Mitt grunnleggende syn på psykoterapi

Jeg mener det er viktig å se på psykoterapi som et møte mellom to eksperter. Klienten er ekspert på seg selv og sitt liv, mens psykologen er ekspert på den kunnskapen som pr. i dag finnes om psykologi. Dette danner grunnlaget for et spennende samarbeid der både klient og psykolog er meget aktive og hvor det er nødvendig å inngå kompromisser, bruke sunn fornuft og sammen finne veier som er farbare.

Psykolog med kort ventetid i Hønefoss

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege og jeg har kort ventetid. Alle mennesker er forskjellige og det er ikke mulig å gi et klart svar på hvordan jeg kan hjelpe akkurat deg, dine barn eller din familie før vi har møtt hverandre. Derfor foreslår jeg et møte på mitt kontor som legger i Hønefoss sentrum, hvor vi kan bli kjent og snakke om dine behov.

De første timene

Jeg anbefaler å begynne med en dobbeltime (90 minutter) første gangen. Det gir ekstra tid til å bli kjent, definere utfordringer, mål og i hvert fall begynne med å formulere en behandlingsplan. Noen oppdrag er slik at art man bruker 10 minutter på alt dette og resten av tiden på tiltak / behandling. Som oftest trenger man imidlertid 2-3 enkelttimer i begynnelsen før man er ordentlig i gang med behandling.

Er du usikker på om du vil samarbeide med meg? Jeg tilbyr også en gratis «bli kjent samtale» (20 minutter). Hensikten er med denne samtalen er:

  • At du får sjansen til å bli litt kjent med meg og stille noen spørsmål om min praksis
  • At du får nok informasjon til å avgjøre om du ønsker å gå videre med et samarbeid.

Denne kan gjennomføres på telefon eller på kontoret, alt etter hva som passer deg. Du må gjerne ringe spontant innenfor arbeidstid. Om det da er tid, kan vi ta samtalen umiddelbart. Ellers kan vi av avtale en tid de nærmeste dagene. Samtalene kan også bestilles sms, e-post eller via online timebestilling fra hjemmesiden min (www.psykologbjerke.no).

 

Jeg ser frem til å høre fra deg!

 

Med vennlig hilsen
Amund Bjerke
Psykolog
Spesialist i klinisk psykologi