Priser og Vilkår

 

Jeg driver en privatpraksis uten noen form for offentlig støtte. Dette innebærer at pasientene må betale hele kostnaden selv. Dette gjelder selv om du har henvisning fra lege. Prisene gjelder fra 1.4.2018. Pasienter / klienter som har påbegynt en behandlingsperiode før 1.4.2018 vil ikke påvirkes av de nye prisene så lenge de er innenfor denne behandlingsperioden.

Jeg forstår at uventede hendelser kan inntreffe og at avtaler noen ganger må avbestilles eller endres. Husk at slike endringer må gjøres innen 24 timer før avtaletidspunktet. På denne måten vil du gjøre timen tilgjengelig for andre. Uteblitte avtaler eller for sent avbestilte avtaler vil faktureres med uteblivelsegebyr til klienten. Beløpet tilsvarer gebyret som brukes i offentlige poliklinikker. Jeg ber om forståelsen for denne regelen, og viser til mitt behov for best mulig utnyttelse av arbeidstiden samt andre klienters behov for å kunne bruke nettopp den tiden du eventuelt uteblir fra.

Dersom du er usikker på om du kan komme (f.eks. på grunn av begynnende sykdom hos deg selv eller barna dine) kan du booke avtalen til et senere tidspunkt innen 24 timer. Husk at det også kan være et godt alternativ å ha en telefonkonsultasjon dersom du skulle være forhindret fra å møte opp personlig.

Ved avbestilling / endring av time kan du ringe, sende sms eller skrive en e-post. Skriftilig kommunikasjon eller beskjeder på telefonsvarer vil regnes som godkjent avbestilliing så lenge beskjed er gitt innen 24 timer før avtalen skulle vært. Det gjelder selvsagt selv om det tar noe tid før jeg får svart på henvendelsen.

 

Annet:

Dersom du har en helseforsikring , er det vanlig at disse dekker opp til 10 timer med psykologbehandling.

Prisene inkluderer i tillegg til ren samtaletid følgende:

 • Materiale i form av intervjuer og psykologiske tester og som ofte er tidsbesparende.
 • Bruk av dataadministrerte psykologiske tester gjennom Checkware og DAWBA.
 • Materiale som brukes i behandling
 • Journalføring.
 • Kliniske vurderinger.
 • Tolkning av tester som brukes i behandling.

 

Betaling:

Betaling skjer fortrinnsvis med bankkort (Bankaxept, VISA, Mastercard eller American Express) etter hver time, eller ved oppstart av en behandlingspakke. Fakturering til bedrifter, offentlige oppdragsgiver og foreldre som betaler behandlingen for sine barn.

Priser

 • 20 minutters "bli kjent"-samtale gratis.

 • Terapi / rådgivning / veiledning / utredning
  (45 minutter): kr. 1100,-

 • Dobbelttime (90 minutter): kr. 1900,-

 • Andre typer oppdrag for private klienter:
  kr. 1100,- pr medgått klokketime
  (rapporter, epikriser, møter etc).

 • Tillegg for timer på hverdager fra kl 17 eller helger:
  Enkeltime: kr 150,-
  Dobbeltime: kr 300,-

 • Samtalepakke (5 timer): kr. 5000,-

 • Kjøring: kr. 4,10,- pr. km.

 • Uteblivelse eller avbestilling
  senere enn 24 timer før avtalen:
  Kr. 640,-