Sosial angst

Ønsker du å bli trygg med andre?

I så fall kan jeg være til nytte!

Sosial angst er en tilstand du sikkert har opplevd mange ganger i livet ditt. Man kan opplevde sosial angst før, under og etter en situasjon der man utsettes for en ubehagelig kontakt med andre mennesker. Typiske situasjoner kan være at du skal prestere foran, eller å være sosial, med en gruppe med mennesker. Tilstanden manifesterer seg gjennom tanker, følelser, kroppsfornemmelser og handlinger. La oss gå gjennom disse ulike aspektene ved sosial angst:

Kan du huske at du i forbindelse en sosial situasjon har tenkt noe av følgende:

 • «Jeg er ikke like flink (evt. likandes, dyktig, bra) som de andre»
 • «De tenker at jeg ikke er bra nok»
 • «De ser at jeg er nervøs»
 • «Dette klarer jeg ikke»
 • «Jeg kommer til å få angst / panikk/ uro»

Kan du huske at du i forbindelse med en sosial situasjon har følt deg urolig, ubekvem, nervøs, engstelig eller direkte skrekkslagen?

Kan du huske at du i slike sosiale situasjoner har kjent på ubehagelig kroppslige fornemmelser som:

 • Tørr i munnen
 • Klump i halsen
 • Ubehag i magen
 • Løs mage
 • Hjertebank
 • Rødming
 • Svette
 • Skjelving
 • Kroppslig uro
 • Ubehag i brystet.

Kan du huske at du i forbindelse med sosial situasjoner har gjort noe av følgende for å unngå den sosiale angsten:

 • Trukket deg i siste liten.
 • Kommet med hvit løgn for å slippe.
 • Sørget for å ha en støttespiller med deg
 • Latt som du var veldig opptatt med noe, f.eks. telefonen.
 • Brukt helt overdrevent mye tid på å forberede deg på hva du skal si
 • Sett deg selv uten fra utsiden for å kunne unngå å gjøre noe dumt

Slik man bruker begrepet sosial angst i dag, er det noe de aller fleste har i en eller annen grad. Selv mennesker som er svært sosialt aktive, utadvendte, selvsikre og sosial trygge vil inne i mellom føle på sosial angst. Ordet sosial angst brukes om hele spekteret fra helt minimal sosial angst til den svært plagsomme og hemmende formende. Således kan man opplevde sosial angst i alle styrker og grader, fra den svært milde til den nærmest uutholdelige. Mellom disse to ytterpunktene i grad av sosial angst er det kun gradsforskjeller og ingen vesensforskjeller. Det er flytende overganger mellom lav og høy sosial angst. Selv om kun de færreste er plaget av sosial angst i ekstrem grad, er det mange som kan ha nytte hjelp.

 

Ofte ser man at tanker, tolkninger og forventninger bidra til å skape eller øke angsten. Jeg kan hjelpe deg med å håndtere disse tankene på en bedre måte, slik at angsten blir svakere. Du kan få hjelp til å endre ditt syn på deg selv, omgivelsene og hva som kreves av deg i en sosial situasjon.

Ofte ser man at en sosial angst skapes eller forverres når man foretar seg ting for å forsøke å bli kvitt den. Dette kan være handlinger som på kort sikt følelse som en lettelse, men som i det lange løp forsterker problem. Jeg kan hjelpe deg å se hvilke typer handlinger som forsterker angsten og hvordan du kan slutte med det.

Ofte ser man at sosial angst skapes eller forverres gjennom manglende aksept for negative, men normale følelser knyttet til livets problemer. Jeg kan hjelpe deg med å utvikle aksept for det du allikevel ikke kan endre på, slik at du kan bruke kreftene på det som er viktig i livet.

Ofte ser man at sosial angst innebærer et overdrevent sterkt fokus innover mot seg selv. Jeg kan hjelpe deg til å få «fokus utover, aksept innover»

Ofte ser man at sosial angst er knyttet til overdreven motstand mot normale kroppslige reaksjoner ved angst, hvilket bidrar til å forsterke ubehaget gjennom onde sirkler. Jeg kan hjelpe deg med å akseptere normale kroppslige reaksjoner i sosialt krevende situasjoner og dermed bidra til å bremse de vonde sirklene.

Sosial angst kan ha sammenheng med at man har fått trent lite på sosiale situasjoner (vanskelige samtaler, fremføringer, bli kjent etc). Jeg kan ved behov hjelpe til å trene på krevende situasjoner.

Trygg med andre er en tjeneste som drives av psykolog Amund Bjerke
Trygg med andre hjelper deg til å bli trygg på deg selv når du er sammen med andre mennesker slik at du kan leve det livet du ellers ville gjort.

Velkommen til Trygg med andres e-postkurs i mestring av sosial angst!

Kurset består av en e-post annehver uke i 24 uker. Det inneholder informasjon, verktøy og øvelser som hjelper deg til å bli trygg på andre slik at du kan leve slik du ellers ville. Kurset er gratis frem til 31.12.2017. Skriv inn fornavn og e-postadresse. Kurset er automatisert og krever  ingen menneskelig kontakt. Dersom du ønsker individuell oppfølging er det mulig å reservere timer, enten på kontoret i Hønefoss, på telefon eller via sikker videotelefoni.