Postraumatisk stresslidelse

PTSD og andre reaksjoner i etterkant av vonde opplevelser.

Har du opplevd en eller flere skremmende, truende eller krenkende hendelser?Kan du i så tilfelle kjenne deg igjen i noe av dette?

  • Unngår du helst å tenke på det som har skjedd? Reagerer du med sterke følelser som frykt, tristhet eller sinne når du blir minnet på det som har skjedd?
  • Reagerer du med fysiske symptomer som smerter i brystet, hodet eller magen?
  • Har problemer med å huske det som skjedde?
  • Har du etter disse hendelsene opplevd at du er langt mer følelsesmessig sårbar enn tidligere?
  • Sover du dårligere eller har du kanskje mareritt? Kan du gjenoppleve hendelsene i våken tilstand?
  • Er det nærmest som at du kan se eller høre det skje på nytt?
  • Sliter du med påtrengende tanker om det som skjedde?

Jo flere av disse spørsmålene du kan bekrefte, desto større sjanse er det for at du sliter med psykisk ettervirkninger av en belastende hendelse. Alvorlige former for ettervirkninger av vonde opplevelser kalles for post-traumatisk stresslidelse(PTSD).  Tilstaden PTSD er definert slik at det må ha dreid som om alvorlige hendelser som førte til, eller lett kunne ha ført til, død eller alvorlige skade. Krig, trafikkulykker, vold, terror, voldtekt kan føre til at folk utvikler PTSD. Mennesker med PTSD var som oftest svært redde da hendelsen inntraff. Problemet vil som regel være at frykten fortsetter selv om man er i trygghet.

Mildere reaksjoner etter vonde opplevelser

Mildere varianter av psykologiske etterspill etter vonde hendelser er også svært vanlige. Hendelsene det da er snakk om er ofte mer krenkende enn direkte farlige. For eksempel kan krenkende kommentarer fra en tidligere kjæreste ha «satt seg fast» slik at man opplever en unødvendig usikkerhet i visse situasjoner. Mobbing og trakasering kan ha ført til ettervirkninger som skaper vonde tanker eller følelser i gitte situasjoner. Selv om slike reaksjoner  både er vanlige og mindre alvorlige enn PTSD, kan de allikevel  skape unødvendige problemer for personen det gjelder. Riktig hjelp kan føre til økt livskvalitet.

PTSD er altså mer alvorlige enn de mer vanlige ettervirkninger av vonde eller krenkende opplevelser. Likheten er imidlertid at noe man har opplevd har «satt seg fast». Kan du kjenne deg igjen i beskrivelsene ovenfor? I så fall vil jeg som oftest være i stand å gi svært nyttig og effektiv hjelp.

I denne type saker kan det ofte være et problem at selv om den rasjonelle delen vet at hendelsen er over, er ikke følelsene og kroppen enige. Jeg kan hjelpe til slik at tanker, følelser og kroppslige fornemmelser blir enige. Det vil si at man vet at det er over, og at følelsene og kroppen er enig i det.

I denne type saker kan det ofte være et problem at minnet er svært påtrengende og skaper stor ubehag. Dette kan føre til en unnvikelse av det som måtte minne om minnet. Denne unnvikelsen kan i sin tur virke lindrende på kort sikt, men i et lengre perspektiv ha mange negative sider. Blant annet vil unnvikelse  føre til at problemet opprettholdes samtidig som vedkommende hemmes i sin livsutfoldelse. Jeg kan hjelpe til slik at denne unnvikelsen blir redusert parallelt med at minnet blir mindre påtrengende og skaper mindre ubehag.

I denne type saker kan det ofte være et problem at rasjonelle, konstruktive og nyttige tanker ikke føles sanne. Jeg kan hjelpe slik at også følelsene og kroppen er enig i slike positive tanker.

I denne type saker vil det ofte være et problem at «alarmen» har hengt seg opp og at hjernen hele tiden er på vakt. Jeg kan hjelpe slik at alarmen «skrur seg av».

I denne type saken kan det være problemer med mareritt. Jeg kan ofte hjelpe til slik at marerittene forsvinner.