Panikkangst

Har jeg panikkangst?

Panikkangst er svært ubehagelig. Det dreier seg ofte om anfall som kan slå ned som lyn fra klar himmel. Personen som er rammet kan plutselig oppleve hurtig økende følelsesmessig og kroppslig ubehag som kan bli nærmest ulidelig.

 • Har du slike anfall?
 • Eller har du hatt det, og lever med en stadig frykt for at de skal vende tilbake?
 • Opplever du fysiske symptomer som uregelmessige hjerteslag, hjertebank eller økt hjertefrekvens?
 • Hva med svette eller klamme hender, skjelvinger eller ristinger i kroppen, åndenød eller pustevansker?
 • Opplever du kvelningsfornemmelser eller en klump i halsen?
 • Smerter, trykkfølelser eller annet ubehag i halsen?
 • Kan du under slike anfall føle deg kvalm, ha mageproblemer eller oppleve plutselig diare?
 • Kan du føle deg svimmel, ustø, ør i hodet eller holder du på å besvime?
 • Eller hva med følelser av at ting rundt deg er rare, uvirkelige, fjerne eller ukjente?
 • Kan du under anfallene føle deg kroppslig sett utenfor deg selv?
 • Opplever du å være redd for at du vil miste forstanden eller at du er redd for at du kommer til å dø når du har det slik?
 • Kan du føle prikninger eller nummenhet i noen deler av kroppen, eller har du kulde eller hetetokter?

Jo flere av disse spørsmålene du kan svare ja på, desto større er sjansen for at du har panikklidelse.

Unnviker du steder eller situasjoner i frykt for at du får et anfall, og at du i så fall ikke klarer å trekke deg unna eller få hjelp? Er du av denne grunn motvillig til å være for eksempel i butikker, på handlesentre, i køer, i menneskemengder, på busser, tog, fly, broer, kino eller teater? I så fall er det mulig at du  er plaget av agorafobi, som i mange tilfeller opptrer sammen med panikklidelse.

Mennesker som har panikkangst opplever også å tro at de har en alvorlig sykdom. Etter grundige legeundersøkelser kan det da vise seg at de ikke er somatisk syke, men har angst.

Hva hjelper mot panikklidelse ?

Jeg har meget gode erfaringer med å hjelpe mennesker som har panikkangst til å få det bedre.

Angst vil i seg selv føre til kroppslige symptomer. Det er vanlig at panikklidelse skapes eller forsterkes av at man tolker slike kroppslige symptomer som tegn på noe alvorlig. Dette fører i sin tur til mer angst, hvilket i sin tur skaper sterkere kroppslige symptomer etc. Jeg kan hjelpe deg å bryte denne sirkelen gjennom å utvikle større aksept for ubehagelige kroppslige symptomer og å styrke forståelsen av at det ikke er farlig.

De som er plaget av panikkangst bruker ofte unnvikelse og  såkalt trygghetssøkende atferd i et forsøk på å redusere angsten. Dette kan være handlinger som på kort sikt følelse som en lettelse, men som i det lange løp forsterker problemene. Jeg kan hjelpe deg å se hvilke typer handlinger som forsterker angsten og hvordan du kan slutte med det.

Panikkangst forsterkes gjennom en ond sirkel som kan beskrives som «angst for angsten». Jeg kan hjelpe deg med å utvikle det motsatte, nemlig «aksept for angsten», slik at den onde sirkelen reverseres.

Ofte ser man at mennesker med panikkangst, særlig de som har agorafobi i tillegg, unnviker mange situasjoner i livet. Jeg kan hjelpe deg med å gradvis gjenvinne evnen til å delta i ulike situasjoner. Dette vil innebære trening, som du enten kan gjennomføre på egenhånd, eller få helt konkret hjelp med.  Dette vil ikke bare føre til et rikere liv, men  vil også på sikt føre til mindre lidelse ettersom angsten krymper når handlingsrommet vokser.