Den gode samtalen

Selv om det det finnes mange former for behandling av ulike tilstander, kan det noen ganger være godt  å «bare» snakke litt. Å få satt ord på ting. Å bli lyttet til. Å snakke med en nøytral person som har taushetsplikt og som er fokusert på ditt liv. Du er hjertelig velkommen til å «bare snakke litt».