Angst

Angst er ofte sterk ubehagelig. Folk som er sterk rammet av angst unnviker mange av livets gleder. Følelsen ligner på redsel. Redsel er en følelse som sier til oss: Stopp, kom deg vekk, dette er farlig. Det er kroppens alarmsystem.

Angst er noe annet enn frykt. Angst er når alarmen henger seg opp og ringer hele tiden. Eller at den ringer når vi ikke trenger den. Eller at den ringer på feil steder. Den ringer på jobb, på skolen, når vi skulle kost oss med venner eller når vi skal sove. Angsten er en overdrivelse av følelsen frykt. Angsten fører til unnvikelse. Unnvikelse før til mer angst. Angst begrenser folks liv og fører til tristhet og resignasjon. Ubehandlet angst fører til depresjon. Angst kan være så ubehagelig at folk får angst for angst.

Sterk angst oppleves som svært smertefullt. Personer med angst bruker ofte unnvikelse som en mestringsstrategi. Dette kan føre til at de går glipp av mange opplevelser som ellers kunne vært meningsfulle og givende. Mennesker med angst kan skamme seg over symptomene. De kan føle at andre ikke forstår dem. De erfarer også at andre mennesker forsøker å gi dem velmenende råd som de ikke klarer å ta til seg. Alt dette kan lede til følelser av annerledeshet, ensomhet og håpløshet.

Redsel er nyttig

Selv om angst er svært ubehagelig, er det viktig å anerkjenne at følelsen av redsel er nyttig. Om ikke mennesket hadde hatt evnen til å føle redsel, ville vi ikke overlevd som art. Da ville våre forfedre blitt drept av ville dyr eller på andre måter forulykket før de klarte å formere seg videre. Redsel er kroppens alarmsystem, og når alarmen går, skal det kjennes. Frykten utløser lynraskt en reaksjon i kroppen som forbereder oss på kamp eller flukt. Blodtrykk og puls stiger for å forberede musklene på at de snart trenger ekstra næring. Pusten går fortere. Munnen blir tørr, trolig for å hindre at væske hindrer åndedrettet.

Forskjellige typer angst

Det finnes mange typer angst. Panikkangst, helseangst, generalisert angst, sosial angst, posttraumatisk angst og fobier. Mennesket er trolig genetisk predisponert gjennom evolusjon (Darwin evolusjonsteori) til å føle frykt for det som var en trussel mot våre forfedre. Det er svært uvanlig å utvikle fobier for moderne farer som pistoler, biler, sigaretter eller usunn mat. Vi har dermed lett for å utvikle fobier mot dyr, høyder eller trange rom. Noen mennesker har fra fødselen av hjerner som lettere utvikler angst. Følelsen av frykt eller angst sitter fremfor alt i en liten del av hjernen som heter amygdala. Denne sitter dypt inne i eldre deler av hjernen, som vi har til felles med de fleste andre dyr.

Angst kan også være direkte utløst av svært skremmende hendelser. Oppvekst og andre livserfaringer kan føre til angst. Noen personer har allikevel sterk angst uten noen god forklaring i personens tidligere opplevelser.

Det er mulig å bli bedre av angst!

Føler du at du trenger noe mer enn gode råd? I min praksis hjelper jeg stadig mennesker som sliter med angst. Det er i mange tilfeller mulig å oppnå store endringer. Det er utarbeidet effektive modeller og behandlinger for ulike angsttilstander. Det å” bare snakke” med en behandler er neppe en god måte å bli kvitt angst på.

Angstbehandling er trolig det fagområdet der man som psykolog kan bidra til de største endringene på kortest tid hos sine klienter. Selv om prinsippene for angstbehandling i mange tilfeller er ganske enkle, vil det være nyttig å ha en solid støttespiller i form av en terapeut med kunnskap og erfaring fra angstbehandling.

Angst blir sjeldent bedre av seg selv. Mye av det folk selv gjør for å lindre sin angst, bidrar til å forsterke problemene. Noe av angstens natur er at folk nesten gjør alt for å unngå angsten sin. Jeg tenker da på unnvikelse, trygghetssøkende strategier, rusmisbruk eller medikamentmisbruk. Mennesker som har levd i mange ti år med sterk angst uten god nok behandling, kan ha lagt seg til mange vaner som er vonde å vende når man endelig tar tak i problemene. Da kan behandlingen være mer komplisert enn om man hadde tatt tak i vanskene tidligere i livet. Dersom man sliter med angst, er det dermed viktig å forsøke å få hjelp tidlig. Dersom man allikevel er i den situasjonen at man har hatt angst i flere tiår, og føler at man har prøvd” alt” uten å få god hjelp, er det allikevel grunn til å gjøre et nytt forsøk. Dersom du har hatt angst så lenge, er sjansen stor for at den behandlingen du har fått, enten medisiner eller psykoterapi, ikke har vært etter dagens standard.

Ofte ser man at tanker, tolkninger og forventninger bidra til å skape eller øke angsten. Jeg kan hjelpe deg med å håndtere disse tankene på en bedre måte, slik at angsten blir svakere.

Ofte ser man at en angstproblematikk skapes eller forverres når man foretar seg ting for å forsøke å bli kvitt den. Dette kan være handlinger som på kort sikt følelse som en lettelse, men som i det lange løp forsterker problemene. Jeg kan hjelpe deg å se hvilke typer handlinger som forsterker angsten og hvordan du kan slutte med det.

Ofte ser man at en angstproblematikk skapes eller forverres gjennom manglende aksept for negative, men normale følelser knyttet til livets problemer. Jeg kan hjelpe deg med å utvikle aksept for det du allikevel ikke kan endre på, slik at du kan bruke kreftene på det som er viktig i livet.

Mange former for angst skapes eller forsterkes gjennom en ond sirkel som kan beskrives som «angst for angsten». Jeg kan hjelpe deg med å utvikle det motsatte, nemlig «aksept for angsten», slik at den onde sirkelen reverseres.