Andre vanlig problemstillinger

  • Er du midt opp i en svært krevende situasjon som samlivsbrudd, arbeidsledighet, sykdom eller pågående familiære problemer? I så fall kan det være nyttig å få hjelp og støtte  til å roe seg litt ned, sortere tanker og følelser samt  å kunne drøfte utfordringene med en fagperson som har taushetsplikt!
  • Sjalusi
  • Er du plaget av stress eller overdrevne bekymringer? Jeg kan gi deg innspill som kan bringe deg videre!
  • Ønsker du å fungere bedre på jobben? Trenger du hjelp med å oppnå viktig mål du har satt deg? Eller kanskje driver du et firma selv og føler for å få innspill utenifra? Jeg kan i så fall være til nytte!
  • Stress og utbrenthet.
  • Kanskje er du usikker på dine barns mentale helse? Jeg kan tilby veiledning, vurderinger, kortere behandlinger eller henvisning til offentlige psykisk helsevern.
  • Trenger du hjelp til å bedre takle voksne barns problemer (f.eks. rusmisbruk, alvorlige psykiske problemer m.m.).
  • Hyppige og plagsomme mareritt.